Kangakudumise tehnoloogia - TELGEDELE RAKENDAMINE

 

Algallikad

Kelpman, M. (1998). Kangakudumine. Tln: Koolibri

Lundell, L., Windesjö, E. (2005). Kangakudumine. Sinisukkk.

Mälksoo, L. (1976). Kangakudumine. Tln: Valgus.

Nagel, V. (1999). Kangakudumine. TLÜ Käsitöö lisaeriala lõputöö. Juhendaja T.Artla.

Pölkky-Pieskä, L. (1988). Poppanakirja. Käsityömalleja ohjeineen. Porvoo: Werner Söderström Osakeyhtiö.

Pyysalo, H. (1975). Kankaankutojan työvälineoppi. Helsinki: Otava.

Silpala, E. (2002). Sidoksia kankaisiin. Vipupuilla, vetopuilla ja poimien. Opetushallitus.

Virtaala, K. (1983). Kutominen Toika-kangaspuilla. Tampere: Toijalan Kaidetehdas Ky.

 

Puranen, K. (2004). Kudottaan pöytäkangaispuilla.     

                                                                      http://www.kaspaikka.fi/koti/kaipur/kudonta/loimi.html

http://www.kaspaikka.fi/kudonta/malli/index.html

http://www.kaspaikka.fi/koti/pialindb/vavning/borja_vava.html

http://linkkiapaja.edu.fi/oph/advanced_search.html?search=1&displayControls=0&ysoSubject=p3757 

 

Õppetööde näited on kujundanud-kavandanud Tallinna Ülikooli käsitöö ja kodunduse eriala üliõpilased kangakudumise õpingute käigus (juhendaja T.Artla).