Kangakudumise tehnoloogia - TELGEDELE RAKENDAMINE

Lõime loendamine rehasse

Lõimepoomilt jooksev kangast põll suunatakse telje tagant otse alt üles üle selgpuu (lõimepingutuspuu).

                      

                                                               Lõimepoomi põll varvaga.

*  Kangapõlle külge seotud varval (joonisel B) seotakse lahti kõik (joonisel C) nöörid, ka viimased (ühes otsas).                                                                                                                                             *  Lõimepalmiku lahtihargneva otsa ristide avad avatakse ning põlle varb suunatakse palmiku umbsest lõpuavast läbi (joonisel A), vahelikuristi teisest avast suunatakse läbi pikk varva küljes olev vahelikunöör. Seejärel seotakse varb koos pika vahelikunööriga (joonisel D) tagasi põlle külge (varva teises otsas).

                       

NB!                                                                                                                                                         Sidumisel jälgida, et varba ei seotaks põlle suhtes viltu, vaid paralleelselt põlle sees oleva varvaga. Kui kahe varva vahe on vildak, siis kisub hiljem kootav kangas samuti viltu.

*  Pasmanöörid (kangaristi eraldavad abinöörid) eemaldatakse vahelikuristist.                                        *  Teljel rippuvad niieraamid tõstetakse eest kaudu üles vipiraamile.                                                        *  Suga eemaldatakse soalaest.                                                                                                                *  Teljeraami tagumise ülemise põikpuu külge riputatakse kangareha nii, et ta jääks niitest tahapoole ja lõimepoomist pisut kõrgemale. Vaba lõimepalmiku osa suunatakse üle reha ja rindpuu.

NB!                                                                                                                                                            Lõime rehasse jagamisel ei ole kõige tähtsam täpne lõngade arv, vaid et lõim jaotuks kanga laiuses ühtlaselt (vältimaks poomile kerimisel paksemaid lõimekogumeid).

Rehasse loendamise kord:                                                                                                                   *  Reha keskele mõõta kanga laius ning märkida paelakestega rehapiidele vastavad punktid.                 *  Seejärel lugeda märgist märgini jäävad piivahed.                                                                                  *  Kääritud lõimelõngade arv jagada lugemisel saadud piivahede arvuga - tulemuseks saadud arvust lähtuvalt otsustada, mitu lõnga ja millise süsteemiga jaotada, kas jagub igasse piivahesse vaid üks lõng, või 2 lõnga, või 4, või näiteks 2, 4, 2, 4 lõnga. Üldjuhul ristikohti ei eraldata.                                   *  Lõngade piivahedesse tõstmist alustada põlle varval ja pikal vahelikunööril olevate vahelikuristide üksteisest eraldamisega. Kogu kääritud lõimede järjekord on ristikohal järjestatud ning seetõttu peaks olema välistatud oht, et mõned lõimelõngad võiksid liikuda viltu ühest kangaservast teise. Lõimelõng varval nihutada alati nii, et see jookseks lõimepoomilt otse reha piivahe suhtes (nii välditakse lõime pingutamise käigus lõngade liigset kogunemist).

    

*  Lõimepoomi põlle varval kõik seni lahtiselt rippuvad nöörid seotakse uuesti varva külge lahtitõmmatava lipssõlmega. Kõik nöörid seotakse sinna lõimede vahele kuhu nad satuvad.                   Sidumisel peab säilitama varbadevahelise olemasoleva paralleelsuse.                                                    *  Kangarehale paigutada kate, kui see on olemas, või põimida rehapulkade vahele lisanöör takistamaks lõimelõngade piivahedest väljalibisemist lõime poomile kerimise käigus.