Kangakudumise tehnoloogia - TELGEDELE RAKENDAMINE

Lõimede lahtilõikamine

Kui vahelikurist on jõudnud lõime pingutamise käigus rindpuuni, siis suletakse lõimepoom piduri abil.

Võetakse 2 varbadest õhemat vahelikupulka ning suunatakse üks neist umbsest lõimeringist ning teine vahelikuristi teiselt poolt läbi. Vahelikupulgad seotakse mõlemast otsast läbi aukude kahe sõrme laiuse vahega omavahel kokku.

                     

Omavahel kokkuseotud vahelikupulgad riputatakse telje tagumise raamiosa külge rehast veidi madalamale.

                     

Eemaldatakse käärpuudel seotud vahelikuristi abinöörid.

Vahelikupulkadelt võetakse lõimi väikeste gruppidena vasakusse kätte, pingutatakse-sakutatakse enda poole ühtlaselt pingule ja lõigatakse umbse ringi keskelt lahti. Saadud lõngasalgad seotakse kergelt poollipssõlmedega (lihtsalt avatav sõlm) kokku, takistamaks lõngade mahalibisemist.