Kangakudumise tehnoloogia - TELGEDELE RAKENDAMINE

Lõime poomile kerimine

Väga pika lõimepalmiku korral (üle 10 m) on otstarbekas, et palmikuhoidja suunaks rehast jooksvad lõimed üle rindpuu, siis üle põlvpuu tagasi lõimepoomi alt telje taha.

             

*  Kui lõimepalmik ei ole väga pikk, siis võiks pingtaja lõime edasi anda ka telje ees seistes või suunates palmiku üle rindpuu ja üle põlvpuu tuues palmiku ette tagasi põlvpuu alt.                            *  Hargnenud palmikulõngad võetakse kahe käega kinni ja lahutatakse lõngad nii, et nad jookseksid   lõimepoomi suunas otse rehast läbi ja oleksid ühtlaselt pingul.                                                                 *  Palmikut anda edasi vähehaaval ja aeglaselt, hoides lõime pingul ja tulles kerimisega ise kaasa.       

Läbi pihu lõime libistada ei tohi!                                                                                                          

Pingutusvända keerja jälgib samal ajal, et lõim pingutuks poomile ühlase tugevusega.                         *  Kui palmikuhoidja jõuab rindpuuni, siis lõime kerija lukustab piduriga lõimepoomi ning palmikuhoidja liigub tagasi, teljest võimalikult kaugele ning pingutab taas lõimed.                                                           *  Kerija avab lõimepoomi ning jätkab lõime poomile kerimist. Lõime ühtlustamiseks poomil ja vältimaks lõimede üksteise vahele vajumist (kudumisel oleksid seetõttu osad lõngad lõdvemad) pannakse umbes 5 m tagant lõimekeerdude vahele laastukujulisi varbu, mis on lõime laiusest pikemad.

                       

*   Lõime kerimine poomile kestab kuni esimese vahelikuristi jõudmiseni rindpuuni.

                   

                                    Kahele lõimepoomile keritud ja pingutatud kangalõim.