Kangakudumise tehnoloogia - TELGEDELE RAKENDAMINE

Soastamine

NB!   Suga valitakse vastavalt lõimematerjali jämedusele.

Soa number näitab, mitu piivahet on 10 cm-l. Kui soale ei ole selle numbrit märgitud, siis loetakse ära piivahede arv 1 cm laiuselt ja korrutatakse 10-ga, või loetakse piivahede arv 10 cm-l.

Kui näiteks vajatakse lõime tihedusega 7 lõnga cm-l, siis valitakse kudumiseks suga nr 70 või nr 35, mille igasse piivahesse asetuks 2 lõimelõnga. Märgitaks seda nii : suga nr 35/2. Eelistada võiks hõredamat suga, ehk näite varal suga 35/2-e, sest hõredam suga hõõrub kudumisel vastu lõimi vähem.

Soastada saab ja võib ka ebareeglipäraselt, nii saab ühte suga kasutades erinevaid lõimetihedusi planeerida, omamata erinevate numbritega soavalikut. Näiteks suga nr 40 loetakse baas-soaks, millega saab kududa nii tihedamaid kui hõredamaid kangaid, vastavalt kas piivahedesse lõngu lisades või piivahesid tühjaks jättes.                                                                                                                      Alati märgitakse soa numbri juurde murrujoone taha lõngade arv piivahedes, näiteks 40/1; 40/2; 40/3; 40/1,0,0. Vastavalt lõngade arvu piivahedes muutes, muutub ka soa number, kas siis suuremaks või väiksemaks (nt suga 40/1,0,0 puhul saame uueks soa nr-ks 13; nr 40/3 puhul aga 120).

Telgedel on harjutud soastama nii, et suga riputatakse horisontaalselt niite ette vipiraami külge.

                          

                     

Rakendustegevuste käigus on osutunud aga otstarbekamaks või mugavamaks viis, kus suga asetatakse kõigepealt soalaadi tagasi, siis pikemate nööride abil fikseeritakse soalaaadis suga teljeraami külge poolviltusesse kaldasendisse.

                       

Sel viisil soastades välditakse hiljem tekkida võivat probleemi, et lõimekimpude lipsud takerduvad soalaadi ja soa vahele, muutes soa tagasiasetamise ebamugavaks.

NB!   Soastamine toimub suunaga paremalt vasakule ja eelnevalt peab arvestama asjaoluga,  et kanga keskkoht ühtiks soa keskkohaga.

Lõim pannakse sukka soasulase abil. Selleks pistetakse soasulane soa piivahest läbi ja sulase konksu abil tõmmatakse lõng niisikust läbituleku järjekorras läbi soa.

                         

NB!   Jälgida, et lõimed jookseksid selgpuult läbi soa otse!

Soastatud lõngad seotakse gruppidena soa ees kokku.

                       

Teljelt eemaldatakse reha, seotakse lahti soalaadi hoidvad abinöörid, asetatakse tagasi rindpuu ja vipiraamilt lastakse alla (seotakse lahti) vahelikupulgad. Vahelikupulki vahelikuristist ei eemaldata, vaid need seotakse abinööridega väikese vahega mõlemast otsast selgpuu külge (nii ei kuku nad lõimede vahelt välja).