Kangakudumise tehnoloogia - TELGEDELE RAKENDAMINE

Niietamine

Niieraami pannakse kas niiepakul sõlmitud niied või tööstuslikud nailonniied. Niireaami moodustavad 2 varba, mida hoiavad koos nendele lükitud niied. Niieraamid kinnituvad kaheosaliselt sõlmitud nööridega vippide külge.

                                  

Niieraame on teljel korraga mitu, see sõltub siduse suurusest. Niieraamide eesmärk on nöörimissüsteemi abil tekitada kudumiseks vajalikke vahelikke, ehk tõsta ja langetada lõimelõngu kudumisel.

                     

Niietamisel loetakse niieraame tagant ette kuduja poole.

                           

NB!   Niietamise ajal peavad vippide otste kande-raudvardad kindlasti vipiraamis olema!

Niietamiseks tõsta lõime pingutamise ajaks vipiraamile asetatud niieraamid tagasi rippasendisse.

Eemaldada teljelt rindpuu, sest siis on mugavam niietada ja istuda tooliga niitele võimalikult lähedale.

NB!   Niietatakse suunaga paremalt vasakule.

                       

Lõim pannakse niide kootava kanga seadluses oleva niietusskeemi järgi.

                       

NB!   Igat niiesilma läbib ainult üks lõimelõng, va kanga servades!

                       

Niietamiseks ava  sõlmest tõmmates vahelikukeppidel paremalt esimene rippuv lõimekimp.                     Labase rakenduse juhul arvesta esimesed kaks niietluskäiku topeltlõimelõngadega, et kanga servad saaksid tugevamad.

Vahelikukeppidel asetseb õige lõimede järjekord. Labase rakenduse korral nihutada niieraamil nr 1 (tagumisel e endast kaugemal oleval) teistest niitest eraldi üks niis ja libistada niiesilmast läbi niietusnõel, haarata sellega 2 esimest lõimelõnga korraga ning tõmmata niiesilmast läbi niieraamide ette.

                           

Seejärel nihutada nr 2 niieraamil üks niis eelmise, juba niietatud niie nö kõrvale ja tõmmata niiesilmast läbi järgmised 2 lõimelõnga.

Siis nihutada nr 2 niie kõrvale nr 1 niieraamil olev uus niis ja niietusnõelaga tõmmata selle silmast läbi üks lõimelõng, seejärel nihutada nr 2 raamil eelmise niie kõrvale uus ja tõmmata selle silmast läbi järgmine lõimelõng.

                               

Lõng lõngahaaval niietamine jätkub, kuni vahelikukeppidel olevad avatud lõngarühma lõimelõngad niietatud saavad.

NB!   Jälgida, et niietamine toimuks niis niie kõrvale ja kõik lõimelõngad jookseksid otse viimasena niietatu kõrvalt läbi. Tähtis on, et lõimed kogemata omavahel risti ei läheks, ehk valelt poolt niisikut ei jookseks, set vastatsel korral tekib rakendusse viga ja lõimed kudumisel ei tõuse õigesti (kipuvad vahelikku takistama).

Niieraamide ees rippuvad lahtised lõimed siduda niite ees uuesti grupiks kokku, takistamast lõngadel niiesilmadest väljalibisemist. Seejärel avada vahelikukeppidel uus lõimerühm ja jätkata niietamist.

                       

Viimase grupi lõimelõngadest niietada 2 lõpukäiku analoogselt niietamise algusega, ehk topeltlõimelõngadega.